Liigu edasi põhisisu juurde Ligipääsetavus

Dokumendid 2015-2022

Jäta leivapuru vahele

Siin leheküljel on koondatud kõik kinnitatud strateegia ja rakenduskava dokumendid.


Materjalid ja viited

Strateegia

Virumaa Rannakalurite Ühingu kalanduspiirkonna strateegia 2015-2022 (VRKÜ üldkoosoleku poolt kinnitatud 25.09.2020.a; muudatused heakskiidetud 19.11.2020.a)Virumaa Rannakalurite Ühingu kalanduspiirkonna strateegia 2015-2022 (VRKÜ üldkoosoleku poolt kinnitatud 26.06.2019.a; muudatused heakskiidetud 09.08.2019.a)Virumaa Rannakalurite Ühingu kalanduspiirkonna strateegia 2015-2022 (VRKÜ üldkoosoleku poolt kinnitatud 07.02.2019.a; muudatused heakskiidetud 14.03.2019.a)Virumaa Rannakalurite Ühingu kalanduspiirkonna strateegia 2015-2022 (muudatused heakskiidetud 03.042018.a)Virumaa Rannakalurite Ühingu kalanduspiirkonna strateegia 2015-2022 (muudatused heakskiidetud 31.01.2017)Virumaa Rannakalurite Ühingu kalanduspiirkonna strateegia 2015-2022 (heakskiidetud 1. juuni 2016)

Rakenduskava

Virumaa Rannakalurite Ühingus trateegia 2015-2022 rakenduskava (VRKÜ üldkoosoleku poolt kinnitatud 26.06.2019.a; muudatused heakskiidetud 05.09.2019.a)Virumaa Rannakalurite Ühingus trateegia 2015-2022 rakenduskava (VRKÜ üldkoosoleku poolt kinnitatud 07.02.2019.a; muudatused heakskiidetud 20.03.2019.a)Virumaa Rannakalurite Ühingu strateegia 2015-2022 rakenduskava (muudatused heakskiidetud 30. juuli 2018)Virumaa Rannakalurite Ühingu strateegia 2015-2022 rakenduskava (muudatused heakskiidetud 30.06.2017)Virumaa Rannakalurite Ühingu strateegia 2015-2022 rakenduskava (muudatused heakskiidetud 10.02.2017)Virumaa Rannakalurite Ühingu strateegia 2015-2022 rakenduskava (heakskiidetud 1. august 2016)

Hindamiskomisjoni moodustamine ja töökord

Hindamiskomisjoni moodustamine ja töökord

Hindamiskriteeriumid

I TEGEVUSSUUND: Kala, vesiviljelus, mereressursside väärindamine ja turustamineII TEGEVUSSUUND: Tegevuste mitmekesistamineIII TEGEVUSSUUND: Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamineIV TEGEVUSSUUND: Koelmualade taastamineV TEGEVUSSUUND: Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Juhend taotlejale

Juhend taotlejale

Toetuse taotlemine

Täiendatud soovituslik taotlusvormProjektitoetuse taotlusele esitatavad nõudedPakkumiskutse soovituslik vormHinnapakkumiste võrdlustabelKalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise maksetaotlus (e-vorm)

Määrus

Seletuskiri maaeluministri määruse „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eelnõu juurdeKalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine

Koelmualad

Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm