Liigu edasi põhisisu juurde Ligipääsetavus

Toetusobjekti tähistamine

Jäta leivapuru vahele

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF) toetuse saaja teavitab avalikkust sellest, et toetatav tegevus viiakse ellu EMKF toetuse abil. Selleks tuleb toetuse objekt (sealhulgas asi, koduleht või üritus) tähistada rakenduskava logoga ja Euroopa Liidu embleemiga.

Rakenduskava logo koosneb kalakujulisest piltmärgist, mille all asub tekst “EMKF RAKENDUSKAVA 2014–2020”. Euroopa Liidu embleem koosneb EL-i lipu kujutisest koos tekstiga “Euroopa Liit” ja “Euroopa Merendus- ja Kalandusfond”.

Tähistamiseks võib kasutada kleebist, stendi, tahvlit või plakatit. Tähise võib lisada ka tootmise käigus vahetult objektile. Fondi abil soetatud asjad ei pea olema eraldi märgistatud logo ja embleemiga juhul, kui nad asuvad ühes ruumis ja kui ruum on märgistatud kas tahvli või plakatiga. Tähis peab olema selgelt nähtav ja muust teabest eristuv.

Toetuse abil korraldatud ürituse või messil osalemise puhul peab selle läbiviimise koht olema tähistatud ürituse algusest lõpuni rakenduskava logo ja EL embleemiga.

Toetuse objekt peab olema tähistatud selle soetamisest või valmimisest arvates (välja arvatud objekt, millele on tähis lisatud tootmise käigus). Kui toetatava tegevuse elluviimise käigus tehakse ehitustöid, tuleb objekt tähistada juba tegevust alustades. Kui toetatavaks tegevuseks on ürituse külastamine või kalapüügivahendi soetamine, siis sellisel juhul toetuse saaja ei pea sellest avalikkust teavitama.

Toetuse objektile paigutatud tähis peab säilima loetava ja korrektsena vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamakse tegemisest arvates. Kui tähis saab kahjustada enne tähistamise kohustuse tähtaja möödumist, tuleb see uue vastu välja vahetada.