Liigu edasi põhisisu juurde Ligipääsetavus

Liikmelisus

Jäta leivapuru vahele

Ühingu liikmeks saamiseks tuleb saata liikmeavaldus aadressile info@vrky.ee.

Liikmeks astuja esitab koos avaldusega kolm (3) soovituskirja ühinguliikmetelt. Soovituskiri tuleb esitada allkirjastatud kujul (paberkandjal allkirjastatud dokument esitada paberkandja, ID-kaardiga allkirjastatud dokument tuleb taotluse juurde üles laadida).

Virumaa Rannakalurite Ühingu liikmeskond on avatud. Kohaliku tegevusrühma liikmeks ei võeta isikut, kes on muu kohaliku tegevusrühma liige, välja arvatud kohaliku omavalituse üksus, mille territoorium asub mitmes kalanduspiirkonnas.

Sisseastumismaks: kõikidele huvirühmadele 30 eurot.

Sisseastumismaksu kinnitas üldkoosolek 20.03.2016. a.

Liikmemaks

KOV1200 eurot
Äriühing, FIE, MTÜ45 eurot

Liikmemaksud kinnitas üldkoosolek 14.03.2024. a.

Liikmemaksud KOV-idele kinnitas üldkoosolek 10.11.2023. a.

Liikmemaksude arve SEB pangas EE471010220095527012

Liikmeskond

Virumaa Rannakalurite Ühingu liikmeskonda kuulub:

  1. I-huvirühm – kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmelisusega eraõiguslikud juriidilised isikud.
  2. II-huvirühm – füüsilisest isikust ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügi luba.
  3. III-huvirühm – juriidilisest isikust ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügi luba.
  4. IV-huvirühm – ettevõtjad, kes ei kuulu punktidesse 1 – 3.
  5. V-huvirühm – füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu punktides 1 – 4 nimetatud huvirühma.  

Kokku 74 liiget.
16.05.2024 seisuga.