Liigu edasi põhisisu juurde Ligipääsetavus

Meie ühingust

Jäta leivapuru vahele

Virumaa Rannakalurite Ühing on asutatud 12. märtsil 2007. aastal Eismal, Lääne-Virumaal.

Ühingu liikmeskonda kuuluvad Ida- ja Lääne-Virumaal tegutsevad, sh paiknevad kalandusvaldkonna ettevõtjad, mittetulundusühingud ja kohalikud omavalitsused.

Ühing on avatud uutele liikmetele ning liikmete nimekiri on avalik.

Ühingu põhieesmärk on kalanduspiirkonna säästev areng kohaliku arengustrateegia väljatöötamise ja elluviimise kaudu, sihtrühma teavitamine toetuse saamise võimalustest ja projektitaotlejate nõustamistegevus.

Selleks koostab ühing kalanduspiirkonna arengustrateegia, esindab oma liikmete ja kalanduspiirkonna huve riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes, teeb ettepanekuid riigi- ja kohaliku omavalitsuste organitele kalandusega seotud probleemide lahendamiseks, hangib ja levitab informatsiooni ühingusiseste ja -väliste koostöövõimaluste kohta, taotleb kalanduse infrastruktuuri arendamiseks riiklikke maksusoodustusi, toetuseid ja muid investeeringuid.

Samuti korraldab kalandusalast koostööd ja nõuandetööd, hangib ja vahendab informatsiooni kalapüügiks vajalike materjalide ja tehnika kohta, aitab kaasa kalanduspiirkonna säästvale arengule, sh. kalandusturismi arendamisele jm seda toetavatele tegevustele.

Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, igapäevaseid küsimusi lahendab üheksaliikmeline juhatus.