Liigu edasi põhisisu juurde Ligipääsetavus

Üldine info

Jäta leivapuru vahele

TÄHTIS! Taotlused tuleb esitada läbi e-PRIA järgmisel lingil: https://epria.pria.ee/login

Taotluseid saab esitada alates 04.01.-12.01.2021. a kella 23.59.

Palun ärge jätke taotluse esitamist viimasele päevale.

Vaata ka juhendit taotluse esitamiseks.


NB! Tähelepau tuleb pöörata ka järgnevale: 29. märtsil alates kella 12.00-st kuni 1. aprillil kella 8.00-ni toimub PRIAs infosüsteemide uuendamine ning e-PRIA kasutamine on sel ajal häiritud. e-PRIAs on võimalik teha kõiki toiminguid (sh taotluste ja dokumentide EELTÄITMINE), välja arvatud kliendiks registreerimine, kliendiandmete muutmine, volituste andmine ja erinevate dokumentide ning taotluste esitamine. Lisaks ei ole võimalik kasutada loomade utiliseerimise ja sigade tapamajja liikumise teenust. Vabandame ebameeldivuste pärast!

Seega ajavahemikul 29.03.19 kell 12.00 kuni 01.04.19 kell 08.00 on nendel taotlejatel, kes on PRIA kliendiks ennast varem registreerinud, siiski võimalik taotlusi iseteeninduskeskkonnas eeltäita, kuid mitte esitada. Tehnilistel põhjustel puudub sel ajaperioodil võimalus vajutada nuppu „Esita“. Taotlusi saab esitada ehk „Esita“ nuppu vajutada jälle alates 01.04.19 kellast 08.00.

Kes ei ole ennast veel kliendiregistrisse kantud või kes soovib oma kliendiandmeid muuta ja volitusi anda, tehke seda võimalusel enne 29.03.19. See võimaldab soovi korral reedest kuni esmaspäeva hommikuni 29.03.19 – 01.04.19 taotlusi iseteeninduskeskkonnas eeltäita.


Tegevused, mille elluviimise eest antakse projektitoetust, jaotatakse tuginedes Eesti kalanduse 2014-2020 strateegiale ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskavale kohalikus arengu strateegias järgmisteks tegevussuundadeks:

Toetatav tegevus peab olema kooskõlas asjakohase tegevussuuna eesmärkide ja vajalik kohaliku arengustrateegia eesmärkide saavutamiseks. Toetatav tegevus peab olema otseselt eesmärkide saavutamisega seotud.

Tegevus ei ole toetatav muu tegevussuuna alt, kui selle tegevuse jaoks on ettenähtud vastav tegevussuund.

Selleks, et „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” raames toetust saada, tuleb esitada taotlus Virumaa Rannakalurite Ühingule.

Virumaa Rannakalurite Ühing teostab dokumentide kontrolli, hindab taotlusi ja moodustab taotluste paremusjärjestuse ettepaneku ning juhatus või üldkoosolek kinnitab nimetatud ettepaneku. Kohalik tegevusgrupp edastab kõik taotlused Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametisse (PRIA). PRIA tegeleb toetuse taotluste vastuvõtu, kontrollimise ja toetuse määramise ning väljamaksmisega.

Erinevatele tegevustele on ette nähtud erinevad toetuse määrad, see sõltub ka sellest, kas toetust taotleb ettevõtja, mittetulundusühing või kohalik omavalitsus. Täpsemalt saab toetuse määra kohta lugeda meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” määrusest.


Materjalid ja viited

Juhend taotlejale