Liigu edasi põhisisu juurde Ligipääsetavus

Iirimaa õppereis 2023

Jäta leivapuru vahele

Tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus: Hiiumaa ja Virumaa rannakalurite teadmiste täiendamine Iirimaal ja Prantsusmaal

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala ja Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ

Koostööprojekti sihtrühm: Hiiumaa ja Virumaa kalanduspiirkonna kalanduskogukonnad.

Koostööprojekti periood: 07.12.2022 -31.12.2023

Projekti kogumaksumus on 91 462,50 eurot sh Virumaa Rannakalurite Ühingu eelarve osa on 45 731 eurot, millest toetus 36 585 eurot.

Koostööprojekti eesmärk ja tegevused: Projekti käigus korraldatakse kaks õppereisi 2023. aastal Iirimaa ja Prantsusmaa kalanduspiirkondadesse koostöös Virumaa rannakalurite ühinguga. Reisil avaneb võimalus strateegia rakendamise kogemusi vahetada nii Iiri, Prantsusmaa kalanduspiirkondade kui Virumaa kaluritega. Projekti eesmärgiks on: kalanduspiirkonna ettevõtjate teadmiste täiendamine ja rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö tõhustamine.

Elluviidud koostööprojekti tulemus: Õppereisil Iirimaale osales kokku 22 isikut.

MTÜ-st Hiiukala 11 osalejat ja Virumaa Rannakalurite Ühingust 11 osalejat.

Õppereisi toimumise aeg: 13. – 20. märts 2023

Õppereisil avanes võimalus vahetada strateegia rakendamise kogemusi nii Iirimaa kalanduspiirkondade kui ka Hiiumaa kaluritega. Toimus nii kalandusalase kui ka kalandusvälise (nt turism, kohalik toit jm sh kalurkonnale püügivälisel ajal alternatiivtegevusi ja –sissetulekuid võimaldava) info ja teabe vastastikune vahetus. Koostööprojekti tulemusena täienesid kalanduspiirkonna ettevõtjate teadmised, tõhustus rahvusvaheline ja siseriiklik koostöö.