Liigu edasi põhisisu juurde Ligipääsetavus

Liivi Lahe kalanduspiirkonna külastamine

Jäta leivapuru vahele

Tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus: Õppereis Liivi Lahe kalanduspiirkonda

Koostööpartner: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu .

Koostööprojekti sihtrühm: Virumaa ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid.

Koostööprojekti periood: külastus toimus perioodil 11. -13. august 2020.a.

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on Pärnumaa kalanduspiirkonna külastamine, tutvumaks Liivi Lahe rannakalanduspiirkonna kultuuripärandiga ning toetatud projektidega, vahetades kogemusi rannakalanduse arendamiseks ning probleemküsimuste lahendamiseks

Projekti tulemused: kokku osales õppereisil 18 isikut MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu piirkonnast.

Osalejad said ülevaate Liivi Lahe kalanduspiirkonna arendamisest ning toimimisest. Külastati sadamaid, mida oli programmperioodi jooksul arendatud ning erinevaid kalatöötlemisobjekte. Toimusid kohtumised kohalike kaluritega ja väikeettevõtjatega. Tugevnesid Virumaa ja Pärnumaa kalanduskogukodade omavahelised suhted.