Liigu edasi põhisisu juurde Ligipääsetavus

Kreeka õppereis 2022

Jäta leivapuru vahele

Tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus: Kreeka kalanduse ja rannaturismi teemaline õppereis

Koostööpartnerid: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Virumaa kalanduspiirkonna kalanduskogukonnad.

Koostööprojekti periood: 12.-18.10.2022

Koostööprojekti eesmärk ja tegevused: Koostööprojekti eesmärgiks oli tutvustada Läänemaa ja Virumaa kalanduskogukondadele Kreeka kalapüügi korraldust ja kalaturismi ning mitmekesistamise näiteid.

Elluviidud koostööprojekti tulemus: Õppereisil osales kokku 30 isikut: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts – 12 osalejat Virumaa Rannakalurite Ühing – 18 osalejat Õppereisil avanes võimalus vahetada strateegia rakendamise kogemusi nii Kreeka kalanduspiirkondade kui ka Virumaa kaluritega. Toimus nii kalandusalase kui ka kalandusvälise (nt turism, kohalik toit jm sh kalurkonnale püügivälisel ajal alternatiivtegevusi ja –sissetulekuid võimaldava) info ja teabe vastastikune vahetus. Koostööprojekti tulemusena täienesid kalanduspiirkonna ettevõtjate teadmised, tõhustus rahvusvaheline ja siseriiklik koostöö.