Liigu edasi põhisisu juurde Ligipääsetavus

Brüsseli mess Seafood

Jäta leivapuru vahele

Tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus: Brüsseli kalandusmessi Seafood Expo Global külastus.

Koostööpartner: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts.

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Pärnumaa ja Virumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid.

Koostööprojekti periood: messikülastus toimus perioodil 24.04.18 – 25.04.18

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli pakkuda Läänemaa, Pärnumaa ja Virumaa kala väiketöötlejatele ja kutselistele kaluritele võimalust külastada maailma suurimat kalandusmessi.

Projekti tulemused: kokku osales messikülastusel 18 isikut:

Osalejad said hea ülevaate uuematest trendidest kalatöötlemisseadmete arengutest Euroopas, samuti saadi hea ülevaade erinevatest kalatoodetest mida maailma turgudel pakutakse. Messil oli võimalik saada ülevaade toodete pakendamise võimalustest. Messi külastajad said sõlmida koostööleppeid. Tugevnesid Pärnumaa, Läänemaa ja Virumaa kalanduskogukodade omavahelised suhted.

Ülevaade messist https://www.seafoodexpo.com/global/