Liigu edasi põhisisu juurde Ligipääsetavus

Barcelona kalandusmess Seafood Expo Global 2022

Jäta leivapuru vahele

Tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus: Barcelona kalandusmessi Seafood Expo Global külastus.

Koostööpartnerid: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, MTÜ Saarte Kalandus, Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Virumaa, Saaremaa, Peipsi ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid.

Koostööprojekti periood: messikülastus toimus perioodil 25.04.22 – 28.04.22

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli pakkuda rannakalanduses tegutsevatele kala väiketöötlejatele ja kutselistele kaluritele võimalust külastada maailma suurimat kalandusmessi.

Projekti tulemused: kokku osales messikülastusel 27 isikut

Osalejad said hea ülevaate uuematest trendidest kalatöötlemisseadmete arengutest Euroopas, samuti saadi hea ülevaade erinevatest kalatoodetest mida maailma turgudel pakutakse. Messil oli võimalik saada ülevaade toodete pakendamise võimalustest. Messi külastajad said sõlmida koostööleppeid. Tugevnesid osalevate kalanduskogukodade omavahelised suhted. 

Ülevaade messist https://www.seafoodexpo.com/global/