Virumaa Rannakalurite Ühingu strateegia  2022 - 2030+ küsimustik

 

Palume kõikidel Virumaa rannapiirkonna elanikel, ettevõtjatel ja rannakaluritel täita küsimustik, et saaksime kaasata võimalikult paljude inimeste arvamusi ja soove strateegia koostamisel.

 Käsimustik avaneb siit: