Ühingu liikmeks saamiseks tuleb saata liikmeavaldus aadressile info@vrky.ee

Liikmeavaldus

Soovituskiri

Väljaarvamise avaldus

Liikmeks astuja esitab koos avaldusega kolm (3) soovituskirja ühinguliikmetelt. Soovituskiri tuleb esitada allkirjastatud kujul (paberkandjal allkirjastatud dokument esitada paberkandja, ID-kaardiga allkirjastatud dokument tuleb taotluse juurde üles laadida).

Virumaa Rannakalurite Ühingu liikmeskond on avatud. Kohaliku tegevusrühma liikmeks ei võeta isikut, kes on muu kohaliku tegevusrühma liige, välja arvatud kohaliku omavalituse üksus, mille territoorium asub mitmes kalanduspiirkonnas.

Sisseastumismaks: kõikidele huvirühmadele 30 eurot.
Liikmemaks:
KOV             600 eurot.
Äriühingud     30 eurot.
FIE                 30 eurot.

Sisseastumismaksu kinnitas üldkoosolek 20.03.2016. a
Liikmemaksud kinnitas üldkoosolek  13.12.2015. a
Liikmemaksud KOV-idele kinnitas üldkoosolek 08.12.2017.a.

Liikmemaksude arve SEB pangas EE471010220095527012

Virumaa Rannakalurite Ühingu liikmeskonda kuulub:
1. I-huvirühm - kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmelisusega eraõiguslikud juriidilised isikud.

2. II-huvirühm - füüsilisest isikust ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügi luba.

3. III-huvirühm - juriidilisest isikust ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügi luba.

4. IV-huvirühm - ettevõtjad, kes ei kuulu punktidesse 1 – 3.

5. V-huvirühm - füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu punktides 1 – 4 nimetatud huvirühma.  

Kokku 84 liiget.
07.09.2023 seisuga.