Koostööprojekti nimetus: Avatud kalasadamate päev Toila sadamas 30. aprillil 2022

Koostööpartnerid: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, MTÜ, Hiiukala, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Harju Kalandusühing, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts

Koostööprojekti sihtrühm: Laiem avalikkus

Koostööprojekti periood: Avatud kalasadamate päev toimus 30. aprillil kl 8.00-15.00

Toila sadamas.

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli tutvustada laiemale avalikkusele Toila kalasadama ja kalurite tööd. Suurendada kala tarbimist ning pakkuda uusi ning põnevaid retsepte.

Projekti tulemused: Avatud sadamate päeval Toilas osales ca 1500 külalist.


Sadamapäeva video
Meediakajastus
Fotod