Kutselise kaluri kalapüügiloa taotlusi järgmiseks aastaks saab esitada 1. detsembrini.

Loa saamiseks esitatakse loa andjale paberkandjal või elektrooniliselt avaldus:
Avaldus kaluri kalapüügiloa saamiseks 

Taotlust saab esitada :
Kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroos
Väike-Paala 3,
11415 TALLINN
telefon:
514 5627
Elektrooniliselt läbi kalanduse infosüsteemi (kellel on olemas KIS kasutusõigus/paroolid): 
https://kis.agri.ee/ avaldused > kaluri kalapüügiloa avaldus/kalalaeva kalapüügiloa avaldus>lisa avaldus

* * *
Rannakaluri 4 kutsestandardi kursused


Hiiumaa Ametikool ja Eesti Kalurite Liit on omavahelise koostöö tulemusena jõudnud rannakaluri kutseeksami läbiviimise korra muudatuseni.
Selle alusel on alates märtsist 2016 Rannakalur, tase 4 kutseeksami sooritamiseks kohustuslik läbida Hiiumaa ametikooli kutseeksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

Kutsestandardi Rannakalur, tase 4 põhjal valminud koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN.

Koolitusele järgneva kutse taotlemise protsessi kohta saab täpsemat teavet leheküljelt www.kalurikutse.ee
* * *