Hindamiskomisjoni  koosseis:

Põhiliikmed:            

Margus Paalo  (komisjoni esimees)
Lauri Jalonen    
Raul Kull                            
Maria Malva    
Olga Batluk                        
Imbi Mets                          
Enno Nurk

 Asendusliikmed:

Mare Kalme                    
Ivika Maidre                  
Käärt Aru

Hindamiskomisjoni moodustamine ja töökord

Hindamiskriteeriumid:

I TEGEVUSSUUND: Kala, vesiviljelus, mereressursside väärindamine ja turustamine
II TEGEVUSSUUND: Tegevuste mitmekesistamine
III TEGEVUSSUUND: Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine
IV TEGEVUSSUUND: Koelmualade taastamine
V TEGEVUSSUUND: Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine