Täiendatud soovituslik taotlusvorm

Lisatud riigihanke kohuslaseks olemise kontroll. Täiendatud abikõlblike kulude osa ning lisatud välja valitud hinnapakkuja märkimiseks eraldi lahter.

Projektitoetuse taotlusele esitatavad nõuded

Pakkumiskutse soovituslik vorm

Hinnapakkumiste võrdlustabel

Tegevussuund 1: Kala, vesiviljelus, mereressursside väärindamine ja turustamine

Tegevussuund 2: Tegevuste mitmekesistamine

Tegevussuund 3: Kalasadamate uuendamine

Tegevussuund 4: Koelmualade taastamine

Tegevussuund 5: Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine


KALANDUSPIIRKONNA KOHALIKU ARENGU STRATEEGIA RAKENDAMISE MAKSETAOTLUS -e vorm